เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาชุมพร นำทีมโดยคุณจิตสุภา วงษ์ตลอด รองผู้อำนวยการสาขา พร้อมด้วยพนักงานบริษัทฯ ร่วมมอบน้ำดื่มลามายอนให้แก่สำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อใช้ในกิจกรรมแข่งขันกีฬา บางลึกคัพ ครั้งที่18 ประจำปี 2567

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกผู้เข้าร่วมงาน รวมถึงเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน