เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ นำโดยนายกุศล ฉายชัยภูมิ รักษาการรองผู้อำนวยการ สาขาชัยภูมิ พร้อมด้วยพนักงานบริษัท

ร่วมกันบริจาควัสดุก่อสร้างและสิ่งของเพื่อการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านแวงน้อย ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 199,893 บาท โดยมีนายเสกสรร กระยอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแวงน้อยเป็นผู้รับมอบ

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนสามารถนำอุปกรณ์ที่ได้รับไปปรับปรุงอาคารสถานศึกษาและใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาสภาพแวดล้อมและคุณภาพของการศึกษาต่อไป