เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2567 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ นำทีมโดยนายกุศล ฉายชัยภูมิ
ตำแหน่ง รักษาการรองผู้อำนวยการ สาขาชัยภูมิ พร้อมด้วยพนักงาน และฝ่ายสวัสดิการบริษัท ร่วมกันบริจาควัสดุสิ่งก่อสร้าง สิ่งของเพื่อการศึกษา มูลค่า 199,724.13 บาท ให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น โดยมี นางสาวรัตนาประภา หาญเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทางโรงเรียนสามารถนำไปซ่อมบำรุงรักษาอาคารเรียน และปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเป็นการพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองแขมอีโลต่อไป