เมื่อวันจันทร์ที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์จำกัด (มหาชน) สาขาจันทบุรี
นำทีมโดย นายอรรถพล โสมานันท์ รองผู้อำนวยการสาขา บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จันทบุรี พร้อมด้วยพนักงาน ได้เป็นตัวแทนบริษัท ร่วมบริจาคสินค้าให้แก่โรงเรียนวัดสามผาน ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ซึ่งมีคณะครู โรงเรียนเป็นผู้รับมอบสินค้าที่ทางบริษัทฯ บริจาคในครั้งนี้

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมการเรียนรุ้ของนักเรียน
2.ตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆสู่สังคม