เมื่อวันอังคาร ที่ 19 มีนาคม พ.ศ 2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น นำโดยนางสุภาพร หาญจริง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสาขาขอนแก่น พร้อมด้วยพนักงานบริษัทฯ

เป็นตัวแทนมอบวัสดุก่อสร้างให้แก่โรงเรียนบ้านงิ้ว ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยยอดรวมบริจาครวมเป็นเงินทั้งสิ้น 210,806.15 บาท

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารเรียนและห้องน้ำนักเรียน รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน