เมื่อวันพุธ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น นำโดยนางสาวอักษรา พีชญาวัฒนานุกูล ตำแหน่ง รักษาการรองผู้อำนวยการสาขาขอนแก่น พร้อมด้วยพนักงานบริษัท ร่วมมอบวัสดุก่อสร้างให้กับโรงเรียนบ้านป่าหวาย ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น โดยยอดรวมบริจาครวมเป็นเงินทั้งสิ้น 173,202 บาท

ซึ่งกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน และใช้สำหรับปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานศึกษา รวมถึงเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ คืนสู่สังคม