เมื่อวันพุธ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น นำโดยนางสาวทัศนีย์ แมนเมือง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสาขาขอนแก่น พร้อมด้วยพนักงานบริษัทฯ มอบวัสดุก่อสร้างให้แก่โรงเรียนบ้านม่วง ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยยอดบริจาครวมเป็นเงินทั้งสิ้น 171,177.46 บาท

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เพื่อให้ทางโรงเรียนได้นำอุปกรณ์ไปใช้ก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารเรียน
  • เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและช่วยเหลือชุมชนต่อไป