เมื่อวันพุธ ที่ 27 กันยายน 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น นำโดยนางสุภาพร หาญจริง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสาขาขอนแก่น พร้อมด้วยพนักงานบริษัทฯ

ร่วมมอบวัสดุก่อสร้างให้แก่วัดมณีจอมธรรม ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยยอดรวมบริจาครวมเป็นเงินทั้งสิ้น 135,859.56 บาท

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  • ใช้ก่อสร้างและซ่อมแซมวัด รวมถึงห้องน้ำและศาลาการเปรียญ
  • เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับโกลบอลเฺฮ้าส์สาขาขอนแก่นต่อไปในอนาคต