เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขากุฉินารายณ์ นำโดยนายชาญณรงค์ แก้วไพรวัน รองผู้อำนวยการสาขากุฉินารายณ์ เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่ม จำนวน 600 ขวด ให้กับหน่วยงาน เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในงานกิจกรรม ประเพณีบุญบั้งไฟ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ปลอดเหล้า ประจำปี 2567

โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอษะคลัง เป็นตัวแทนผู้รับมอบในครั้งนี้

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์

  • เพื่อแจกจ่ายน้ำดื่มให้ผู้ที่มาร่วมงาน
  • เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของชุมชน
  • เพื่อสืบสานประเพณีสืบต่อไป