เมื่อวันเสาร์ ที่ 09 มีนาคม พ.ศ. 2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขากุฉินารายณ์ นำโดยนางสาวทัศภรณ์ สุระเสียง พร้อมด้วยทีมบริหารสาขาและพนักงาน เป็นตัวแทนถวายต้นเงินเพื่อทำบุญให้กับวัดป่ากุฉิธรรมาวาส ตำบลบัวขาวอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ ทำนุบำรุง และปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างที่ชำรุด ทรุดโทรม เพื่อให้ทางวัดได้นำไปใช้ในงานและกิจกรรมต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและเพื่อทำนุบำรุงศาสนาสืบไป