เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขากุฉินารายณ์ นำโดยนายณรงค์ศักดิ์ สีแก้วป่า รองผู้อำนวยการสาขากุฉินารายณ์ พร้อมด้วยพนักงานบริษัทฯ

เป็นตัวแทนสนับสนุนมอบน้ำดื่มลามายอน ขนาด 350 มิลลิลิตร จำนวน 30 แพ็ค ให้แก่สำนักงานเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ เทศบาล1 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สนับสนุนน้ำดื่มสำหรับใช้ในกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาร่วม โดยมีคุณณรงค์ศักดิ์ โอษะคลัง พนักงานกองการศึกษาเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ จากสำนักงานเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์เป็นผู้รับมอบ