เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขากำแพงเพชร นำโดยนายบุญรอด อ่อนทอง รองผู้อำนวยการและพนักงานสาขาฯ เป็นตัวแทนบริษัทร่วมบริจาคสินค้าให้แก่วัดศรีตะหัตถะยาราม ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีคณะสงฆ์ วัดศรีตะหัตถะยาราม เป็นผู้รับมอบ

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม มีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เพื่อนำสินค้าที่ร่วมบริจาคไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • เพื่อให้ทางวัดนำไปใช้ซ่อมแซมหรือทำนุบำรุงวัด
  • เพื่อตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ สู่สังคม