เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขากำแพงเพชร นำโดยนายบุญรอด อ่อนทอง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสาขากำแพงเพชร พร้อมด้วยพนักงาน ได้เป็นตัวแทนบริษัทร่วมบริจาคสินค้าให้แก่วัดศรีตะหัตถะยาราม ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีคณะสงฆ์วัดศรีตะหัตถะยาราม เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ทางวัดได้นำสินค้าที่ได้รับบริจาคนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นนำไปซ่อมแซมหรือทำนุบำรุงวัด รวมถึงตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ สู่สังคม