เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขากำแพงเพชร นำโดยนายบุญรอด อ่อนทอง รองผู้อำนวยการสาขาฯ และพนักงานบริษัท เป็นตัวแทนร่วมบริจาคสินค้าให้แก่โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก โดยมีคณะครูและนักเรียนเป็นผู้รับมอบ

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ คือ

  • เพื่อให้ทางโรงเรียนสามารถนำสินค้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นประโยชน์กับทางโรงเรียนต่อไป
  • เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาในชุมชนใกล้เคียง
  • เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโกลบอลเฮ้าส์กับโรงเรียนและชุมชน