เมื่อวันพุธ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขากำแพงเพชร ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มลามายอนขนาด 600 มล. จำนวน 600 ขวด ให้แก่สถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร

เพื่อใช้ในงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2566 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 -15 ตุลาคม 2566 ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร โดยมีนางสาวนิศากร คงเพชรศักดิ์ รองผู้บริหารโกลบอลเฮ้าส์ สาขากำแพงเพชร เป็นตัวแทนบริษัทในการมอบน้ำดื่มในครั้งนี้

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
  2. เพื่อบริการประชาชนผู้เข้าร่วมงาน
  3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโกลบอลเฮ้าส์กับชุมชนใกล้เคียง
  4. ตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ สู่สังคม