เมื่อวันพุธ ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขากำแพงเพชร นำโดยนายบุญรอด อ่อนทอง รองผู้อำนวยการสาขากำแพงเพชร และพนักงานบริษัท

เป็นตัวแทนร่วมบริจาคสินค้าให้แก่วิทยาลัยเทคกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งมีคณะอาจารย์และนักศึกษา เป็นตัวแทนของทางวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรในการรับมอบในครั้งนี้

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เพื่อให้ทางโรงเรียนสามารถนำสินค้าที่บริจาคไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาในชุมชนใกล้เคียง
  • เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโกลบอลเฮ้าส์กับโรงเรียนและชุมชน