เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขากำแพงเพชร นำโดยนายบุญรอด อ่อนทอง รองผู้อำนวยการและพนักงานสาขากำแพงเพชร

เป็นตัวแทนบริษัทร่วมบริจาคสินค้าให้แก่โรงเรียนบ้านจิกคันซ้อน ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านจิกคันซ้อนเป็นผู้รับมอบ

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและการสอนให้กับทางโรงเรียน
  • เพื่อปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียนและสถานที่ภายในบริเวณโรงเรียน
  • เพื่อตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ สู่สังคม