เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ นำโดยนายสนธยา ควรคำคง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสาขากาฬสินธุ์ พร้อมด้วยพนักงานบริษัท ร่วมมอบถวายบริจาคสินค้า และอุปกรณ์ใช้งานให้แก่วัดโพธิ์ชัยบ้านเว่อ ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ มียอดในการบริจาคมูลค่าทั้งสิ้น 96,449 บาท

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทางโรงเรียนสามารถนำอุปกรณ์ที่ได้รับไปปรับปรุงอาคารสถานศึกษาและใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชนในชุมชน