เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) นำโดยนายธงชัย บัวทอง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสาขากาฬสินธุ์ พร้อมด้วยพนักงานบริษัทฯ

ได้ร่วมถวายบริจาคสินค้าและอุปกรณ์ใช้งานให้แก่วัดท่าพระงาม บ้านลาดสระบัว ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ มียอดในการบริจาคสินค้ารวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 7,283 บาท รับมอบโดยพระครูวรดิษฐ์สุนทร เจ้าอาวาสวัดท่าพระงาม และคุณวิสันต์ ภูเครือ ผู้ใหญ่บ้านบ้านลาดบัว พร้อมด้วยคณะกรรมการและชาวบ้าน

ซึ่งกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทางวัดนำไปใช้ก่อสร้างและซ่อมแซมบูรณะปฏิสังขรณ์ รวมถึงใช้งานด้านอื่นๆ ของทางวัดต่อไป