เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 นำโดย นายโชคชัย ภูหวล ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สาขากาฬสินธุ์และพร้อมด้วยทีมบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ร่วม งานนิทรรศการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก “ประจำปี 2566” ซึ่งได้มีผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ โกลบอลเฮ้าส์ สาขากาฬสินธุ์ ได้นำสิ่งของไปร่วมแจกผู้ร่วมกิจกรรมภายในงานอีกด้วย