เมื่อวันจันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ นำโดยนายนภัส พลบุตร ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสาขากาฬสินธุ์ พร้อมด้วยทีมบริหารของบริษัทฯ

ได้เป็นตัวแทนสนับสนุนมอบน้ำดื่มลามายอนจำนวน 50 แพ็คหรือเป็นจำนวนทั้งสิ้น 600 ขวด ให้แก่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อใช้บริโภคในงานวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566 ที่ทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา

ซึ่งกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมของเจ้าหน้าที่ รวมถึงเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างโกลบอลเฮ้าส์กับชุมชนใกล้เคียงด้วย