บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐจังหวัดสมุทรสาคร โดยประสานงานเชิงรุกพนักงานทุกคนเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา และได้รับการยืนยันผลว่าไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เป็นผลจากมาตรการเฝ้าระวังที่ทำเข้มข้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด รวมถึงได้มีการจัดการเตรียมจุดคัดกรองและจุดให้บริการต่างๆอย่างเคร่งครัดทุกจุด ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจในการให้บริการของลูกค้าทุกท่าน

โกลบอลเฮ้าส์เป็นกำลังใจให้คนไทย เราจะผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกัน