บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมใช้ร้อยชิงล้านมาถึงซีซั่นที่ 9 นับว่าเป็นกิจกรรมพิเศษที่ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินจัดกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดที่ทางบริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าที่สนับสนุนเรามาตลอด ปัจจุบันบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มีสาขาเปิดให้บริการทั่วประเทศรวมกว่า 78 สาขา จำหน่ายสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง ของตกแต่งบ้าน และสินค้าไลฟ์สไตล์อีกมากมาย 

ในวันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ได้จัดพิธีมอบรางวัลครั้งที่ 2 โดยคุณอิสรา รุจิเกียรติกำจร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหารเป็นผู้มอบรางวัลครั้งที่ 1 ให้กับผู้โชคดี ณ ห้องประชุมชั้น 5 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยรางวัลใหญ่ในกิจกรรมดังกล่าวคือ รถยนต์ไฟฟ้า ORA GOODCAT 500 Ultra รุ่นท็อป จำนวน 9 คัน และเป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100% ซึ่งตรงกับเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม และการลดภาวะโลกร้อน พร้อมกับสนับสนุนการก้าวเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ หรือ Low Carbon Society นอกจากนี้ยังมีรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า 12 ล้านบาท

ซึ่งการจับรางวัลหาผู้โชคดีนั้นแบ่งเป็น 3 ครั้ง ดังนี้ จับรางวัลครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 จับรางวัลครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 และจับรางวัลครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566