เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาโพนทอง

นำโดย นายศราวุฒิ วินทะจักร์ รองผู้อำนวยการ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาโพนทองพร้อมด้วยพนักงานของบริษัท ได้มอบน้ำดื่มลามายอน ขนาด 350 ml. จำนวน 600 ขวด ให้แก่วัดพระธาตุอุปมุง โดยมี พระครูปริยัติธรรมากร เจ้าอาวาส วัดพระธาตุอุปมุง เป็นผู้รับมอบ

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการแก่พี่น้องและพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงาน