โกลบอลเฮ้าส์ สาขาเวียงป่าเป้า ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มให้กับ ที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า เพื่อสนับสนุนโครงการ ยิ้มเคลื่อนที่ และโครงการออกหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่เจดีย์​ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

โดยมีนางสาวจารุวรรณ เอมเอี่ยม ผู้อำนวยการสาขา และพนักงานบริษัทฯ ได้มอบ น้ำดื่มจำนวน 500 ขวด ให้กับ รท.ดร.พงค์ กูลนรา ปลัดอาวุโสอำเภอเวียงป่าเป้า ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า