โกลบอลเฮ้าส์เวียงกุมกาม รวมใจมอบถังเก็บน้ำบนดินแก่ โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่  29  กรกฎาคม 2560  คุณอัญชลี  จีนอ่ำ  ผู้อำนวยการ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) สาขาเวียงกุมกาม  พร้อมทีมงานพนักงานจากสาขา ได้ทำพิธีมอบถังเก็บน้ำบนดินขนาด 2,000 ลิตร เพื่อสนับสนุนแก่ โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่  โดยมี  นายอินสอน  หน่อเรือง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแจ่มหลวง เป็นผู้รับมอบ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ช่วยให้โรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร มีน้ำบริโภคตลอดทั้งปี