โกลบอลเฮ้าส์ สาขาราชบุรี สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้กับ โรงเรียนบ้านตลาดควาย (ประชานุกูล) ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ของโรงเรียน เพื่อประโยชน์กับการเรียนการสอนของสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)สาขา ราชบุรี โดยนายกิตติพันธ์ สุขเมือง ตำแหน่งผู้อำนวยการสาขาราชบุรี และพนักงานบริษัท ได้เข้าร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างรวมมูลค่า 197,091 บาท ให้กับโรงเรียนบ้านตลาดควาย (ประชานุกูล) โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดควาย (ประชานุกูล) เป็นผู้รับมอบ