เมื่อวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาหนองหาน นำโดยนายธนพงศ์ สารคุณ และนายสิทธิชัย ชาคำมี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสาขา พร้อมด้วยผู้จัดการและพนักงานบริษัทฯ
เข้าร่วมกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม มอบน้ำดื่มและอุปกรณ์ของเล่นให้แก่สำนักงานเทศบาลหนองหาน สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ของสำนักงานเทศบาลหนองหาน โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเทศบาลหนองหานเป็นผู้รับมอบ
ซึ่งกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเยาวชน สร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชน รวมถึงเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ สู่สังคมด้วย