เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาหนองคาย นำโดย นายนพณัฐ ตันนารัตน์ รองผู้อำนวยการโกลบอลเฮ้าส์สาขาหนองคาย ได้ถวายสิ่งของและอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ เช่น กระเบื้องปูพื้น โคมไฟ สุขภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมอาคารให้กับวัดป่าดอนแท่นทราย ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

รับมอบโดย เจ้าอาวาสวัดป่าดอนแท่นทรายและชาวบ้าน โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ทางวัดได้นำสิ่งของไปใช้ประโยชน์ในการบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัด ซึ่งเป็นสถานที่ให้กับภิกษุสงฆ์รวมถึงพุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติธรรมที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวของชาวพุทธให้มีสภาพสมบูรณ์สวยงามสืบไป