โกลบอลเฮ้าส์สาขาร้อยเอ็ด ร่วมบริจาคสินค้าเพื่อใช้ในงานกิจกรรมต่างๆ ในการประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับวัดอุบลนิเวศน์ ต.แคนใหญ่ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดย นายเกษฏาพัฒน์ จอมคำสิงห์ รองผู้อำนวยการบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ และพนักงาน ได้เป็นตัวแทนบริษัท ร่วมบริจาคสินค้าให้กับวัดอุบลนิเวศน์ ต.แคนใหญ่ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งมีพระอธิการ พรมมา อุตตโม เจ้าอาวาสวัดอุบลนิเวศน์ เป็นผู้รับมอบสินค้าที่ทางบริษัทฯ บริจาคในครั้งนี้

ซึ่งมีวัตถุประสงค์กิจกรรมปันสุขสร้างรอยยิ้ม เพื่อ

1.ใช้ในงานกิจกรรมต่างๆ ภายในวัดในการประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

2.ธำนุบำรุง ก่อสร้าง ต่อเติมบูรณะ ดำรงซึ่งพระพุทธศาสนา

3.ตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆสู่สังคม