บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง ได้มอบวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนวัดบ้านนา จังหวัดระยอง

เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง นำโดยนายเสริม เงินขาว ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสาขาและพนักงานบริษัท ได้มอบวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนวัดบ้านนา ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง โดยมีคุณอัญชลี มั่งมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ ซึ่งกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน รวมถึงส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น