โกลบอลเฮ้าส์สาขากาญจนบุรี มอบวัสดุก่อสร้าง แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสว่าง

วันที่ 1 กันยายน 2564 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี นำโดยคุณปวารณา วีระกุล รองผู้อำนวยการและพนักงานบริษัท เข้ามอบวัสดุก่อสร้าง รวมมูลค่ากว่า 250,000 บาท แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสว่าง จังหวัดกาญจนบุรี

โกลบอลเฮ้าส์สาขากาญจนบุรี มอบวัสดุก่อสร้าง แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสว่าง

โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด สาธารณสุข อ.ด่านมะขามเตี้ย ผู้อำนวยการรพ.สต.บ้านดอนสว่าง อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนปรับปรุงซ่อมแซมและปรับภูมิทัศน์อาคารสถาน ทำจุดคัดกรอง Covid-19

ทั้งนี้ เราขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป โกลบอลเฮ้าส์เป็นกำลังใจให้คนไทย เราจะผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกัน 

โกลบอลเฮ้าส์สาขากาญจนบุรี มอบวัสดุก่อสร้าง แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสว่าง