เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม นำโดย นายเสน่ห์ สามสูงเนิน พร้อมคณะ ได้นำกระเบื้องมุงหลังคาจำนวน 12 พาเลท และกาวยาแนวจำนวน 1 ลัง ไปถวาย ณ วัดสวนแก้ว ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาสมุทรสงคราม ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์การก่อสร้างให้แก่วัดสวนแก้ว

เพื่อเป็นการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้กับวัดสวนแก้ว ถือเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างไปในตัวอีกด้วย

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาสมุทรสงคราม ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์การก่อสร้างให้แก่วัดสวนแก้ว