เมื่อวันที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาพังโคน โดยนางสาวทิพวรรณ แก้วเฮียง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการปลีก2และพนักงานบริษัทได้สนับสนุนกรวยจราจร ให้กับสถานีตำรวจภูธรพังโคน โดยมีนางสาวทิพวรรณ แก้วเฮียง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการปลีก 2 เป็นผู้มอบ

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาพังโคน สนับสนุนกรวยจราจรให้กับสถานีตำรวจภูธรพังโคนเพื่อสนับสนุนส่วนงานจราจร

ทั้งนี้ โกลบอลเฮ้าส์คาดหวังที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการบริการประชาชนด้านการจราจรของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาพังโคน สนับสนุนกรวยจราจรให้กับสถานีตำรวจภูธรพังโคนเพื่อสนับสนุนส่วนงานจราจร