โกลบอลเฮ้าส์ร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรม ปลูกต้นดาวเรืองเทิดพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9  ณ  มณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด