โกลบอลเฮ้าส์ร้อยเอ็ด มอบเงินสนับสนุน 10,000 บาทให้กับชมรมจักรยาน “ผู้ว่าพาปั่น 101”

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
นายคมเพ็ชร กุตเสนา ผู้อำนวยการสาขาพร้อมทีมงานพนักงาน ได้ทำพิธีมอบเงินสนับสนุนจำนวน 10,000 บาท เพื่อจัดทำเสื้อทีมชมรมปั่นจักรยาน “ผู้ว่าพาปั่น 101” โดยมี ท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้รับมอบ