โกลบอลเฮ้าส์ร้อยเอ็ด มอบเงินสนับสนุน 10,000 บาทให้กับชมรมจักรยาน “ผู้ว่าพาปั่น 101”

โกลบอลเฮ้าส์ร้อยเอ็ด มอบเงินสนับสนุน 10,000 บาทให้กับชมรมจักรยาน “ผู้ว่าพาปั่น 101”

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
นายคมเพ็ชร กุตเสนา ผู้อำนวยการสาขาพร้อมทีมงานพนักงาน ได้ทำพิธีมอบเงินสนับสนุนจำนวน 10,000 บาท เพื่อจัดทำเสื้อทีมชมรมปั่นจักรยาน “ผู้ว่าพาปั่น 101” โดยมี ท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้รับมอบ