โกลบอลเฮ้าส์ร้อยเอ็ด  บริจาคสิ่งของและเครื่องใช้ แก่ชาวบ้านหนองแวงควง  ณ  วัดหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่  15   ตุลาคม  2560     คุณวิทูร   สุริยวนากุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคุณวารุณี   สุริยวนากุล  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  สำนักงานใหญ่    ดร.วงศักดิ์  สวัสดิ์พานิชย์    คณะสโมสรโรตารี่ร้อยเอ็ด  และคณะศิษย์เก่าโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย รุ่น 09  ได้ มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ยากจน ในชุมชนหมู่บ้านหนองแวงควง  ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งประกอบด้วย มุ้งจำนวน 200 หลัง   น้ำดื่มจำนวน 200 โหล  เสื้อยืดจำนวน 200  ตัว  พร้อมด้วยอาหารแก่ผู้มาร่วมงานในชุมชน โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ยากจน ในชุมชนต่างๆในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด