โกลบอลเฮ้าส์ สาขาระยอง สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้กับวัดป่าเทพรังสี ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบูรณะซ่อมแซมวัด

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขา ระยอง โดย นางสาว พิฐชญาณ์ รุ่งเสถียรพงศ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสาขา และพนักงานบริษัท ได้เข้าร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง รวมมูลค่า 413,200 บาท ให้กับวัดป่าเทพรังสีโดยมีเจ้าอาวาสวัดป่าเทพรังสี เป็นผู้รับมอบ