โกลบอลเฮ้าส์สาขายโสธร ถวายพระพุทธรูปน้ำพุ แก่วัดศรีธงทอง จังหวัดยโสธร เพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนา ส่งเสริมพุทธศาสนาในพื้นที่

มื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขายโสธร โดยนายสมชาติ สิงห์แก้ว ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสาขา ฝ่ายขายปลีก 1 และพนักงานบริษัทได้ร่วมถวายพระพุทธรูปน้ำพุ แก่วัดศรีธงทอง จังหวัดยโสธร เพื่อทำนุบำรุงศาสนา และส่งเสริมพระพุทธศาสนาในพื้นที่