จากวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid – 19 ทางพนักงานและPC บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขานครศรีธรรมราชได้เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือบุคคลากรทางการแพทย์ หมอ พยาบาล และผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม จึงได้ร่วมกันสมทบทุนสนับสนุนน้ำดื่มลามายอนเพื่อใช้งานในโรงพยาบาลสนามภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมอบผ่านหน่วยงานนครอาสาศูนย์ประสานงานจิตอาสา แจ้งเตือนภัยพิบัติ

โกลบอลเฮ้าส์ สาขานครศรีธรรมราช ได้มอบน้ำดื่ม ให้กับ โรงพยาบาลสนามภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขานครศรีธรรมราช ได้มอบน้ำดื่มลามายอนขวดใหญ่จำนวน 125เเพ็ค ขวดเล็กจำนวน 100 แพ็ค ให้กับ โรงพยาบาลสนามภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช

โกลบอลเฮ้าส์ สาขานครศรีธรรมราช ได้มอบน้ำดื่ม ให้กับ โรงพยาบาลสนามภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช
โกลบอลเฮ้าส์ สาขานครศรีธรรมราช ได้มอบน้ำดื่ม ให้กับ โรงพยาบาลสนามภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานนครอาสาศูนย์ประสานงานจิตอาสา แจ้งเตือนภัยพิบัติตัวแทนในการรับมอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สำหรับใช้งานในโรงพยาบาลสนามภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งบุคคลากรทางการแพทย์ หมอ พยาบาล ผู้ป่วย และเพื่อช่วยเหลือและแบ่งปันร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ สู่สังคมโกลบอลเฮ้าส์เป็นกำลังใจให้คนไทย เราจะผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกัน 💞

อ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติม คลิก