เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาพังโคน
นำทีมโดยนางสาวนภาพร แพงดวงแก้ว ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการปลีก2 พร้อมด้วยพนักงานบริษัท ได้ร่วมบริจาควัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ให้แก่วัดไผ่ล้อม บ้านไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม โดยมี พระครูคำหล้า ตำแหน่ง รองเจ้าคณะตำบลนาใน เป็นผู้รับมอบ

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทางวัดได้นำไว้ใช้ในการซ่อมแซมบูรณะปฏิสังขรณ์ ต่อเติมก่อสร้าง รวมถึงนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆต่อไป