โกลบอลเฮ้าส์พังโคนปันน้ำใจ มอบเงินสมทบทุนเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์  จำนวน 100,000 บาท  แก่ โรงพยาบาลพังโคน  จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่  2  กันยายน 2560  คุณอภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกำจร  ประธานกรรมการ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)   ได้ทำพิธีมอบเงินสมทบทุนเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์   จำนวน 100,000 บาท  แก่โรงพยาบาลพังโคน จังหวัดสกลนคร โดยมี นายแพทย์วรรณกร  เล่าสุอังกูร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังโคน  จังหวัดสกลนคร  เป็นตัวแทนรับมอบ