บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์สาขาลำปาง ร่วมบริจาคน้ำดื่มให้กับหน่วยงานสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 โครงการโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาลำปาง นำทีมโดย คุณเจริญพงษ์ สิงห์ศรี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสาขาฝ่ายขายปลีก 1 คุณนารี วงค์ชมภู ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสาขาฝ่ายขายปลีก 2 และร่วมกับทีมบริหารและพนักงานบริษัทสยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) สาขาลำปาง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
  2. ร่วมทำกิจกรรมกับชุมชน
  3. ทำประโยชน์ให้กับชุมชน