เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 โครงการโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม โกลบอลเฮ้าส์ สาขาชัยนาท ร่วมบริจาคสินค้ากลุ่มวัสดุงานโครงสร้างให้กับโรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพ ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมอาคารของโรงเรียน