เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 โครงการโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี โดย นายแสงสุรีย์ มาตย์สุริย์ รองผู้อำนวยการสาขาและพนักงาน นำมอบเตียงเสริมพับเก็บได้ ยี่ห้อ Truffle จำนวน 5 หลัง และ ถังน้ำดื่มพร้อมก๊อก 15 ลิตร จำนวน 3 ใบ รวมมูลค่า 6,300 บาท ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสงเปลือย ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยมีนางสุตาภัทร จันทิมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพร้อมคณะ เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้ เพื่อใช้ในการรับรองประชาชนที่มาใช้บริการ