เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 โครงการโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม ได้มอบประตูหน้าต่าง อุปกรร์ซ่อมแซม ต่อเติม ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา จังหวัดน่าน เพื่อนำไปปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมอาคารโรงเรียนต่อไป