เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2566 โครงการโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม นำโดยผู้อำนวยการ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม นายเสน่ห์ สามสูงเนิน และรองผู้อำนวยการ น.ส.สุมลทิพย์ สุทธิมนต์พร้อมพนักงาน ได้นำ กระเบื้องมุงหลังคาจำนวน 12 พาเลท และกาวยาแนวจำนวน 1 ลัง ไปถวาย ณ วัดสวนแก้ว ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เพื่อนำไปปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม สิ่งก่อสร้างของทางวัดต่อไป