เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2566 โครงการปันสุขสร้างรอยยิ้ม บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขากำแพงเพชร ได้มอบวัสดุ อุปกรณ์ในการปรับปรุงซ่อมแซมภายในโรงเรียน อาทิ ประตู หน้าต่างกระจก โถสุขภัณฑ์ เก้าอี้ และอื่นๆ ให้กับโรงเรียนบ้านหนองทอง เพื่อนำไปปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนต่อไป