เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 โครงการโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม โดยบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขากำแพงเพชร ได้มอบอุปกรณ์ซ่อมแซม อุปกรณ์ก่อสร้าง อุปกรณ์ไฟฟ้า ประตู สุขภัณฑ์ ให้กับวัดบึงช้าง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อนำไปปรับปรุงซ่อมแซมอาคารของวัด โดยมีคุณโยมสลิลทิพย์ แผ่ทอง ผู้อำนวยการสาขากำแพงเพชร เป็นผู้มอบ และมีพระธนวัฒน์ อายุวัฑฒโก เป็นผู้รับมอบ