#โกลบอลเฮ้าส์สาขาร้อยเอ็ด ร่วมบริจาคสินค้าให้กับวิทยาลัยเทคนิควาปี อำเภอวาปี จังหวัดมหาสารคาม

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดย นายเกษฏาพัฒน์ จอมคำสิงห์ รองผู้อำนวยการบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ และพนักงาน ได้เป็นตัวแทนบริษัท ร่วมบริจาคสินค้าให้กับวิทยาลัยเทคนิควาปี อำเภอวาปี จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ บุคลากรของวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบสินค้าที่ทางบริษัทฯ บริจาคในครั้งนี้

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.นำไปเป็นสื่อการเรียน การสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา ภายในวิทยาลัย

2.ตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆสู่สังคม